Prezentare | Domenii de cercetare | Membri | Infrastructura | Realizări | Noutăți și evenimente

Centru de Cercetări Aplicate în Inginerie Electrică pentru Dezvoltare Durabilă (CCAIEDD)

Prezentare

Centrul a fost format în 2010, la un apel al Universității Tehnice din Cluj-Napoca pentru a reorganiza activitățile de cercetare din cadrul Universității. Practic șase profesori care au lucrat în domeniul mașinilor electrice, împreună cu asistenții și doctoranzii lor au fondat noua structură de cercetare.

Strategia centrului de cercetare

 • Atragerea resurselor financiare naționale și internaționale
 • Dezvoltarea unor colaborări interne și internaționale pentru identificarea unor teme noi de cercetare
 • Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare din structura centrului de cercetare
 • Reintegrarea unor cercetători români din străinătate și colaborarea cu specialiști străini
 • Implicarea studenților din anii terminali, masteranzilor si doctoranzilor în activitățile de cercetare derulate
 • Introducerea standardelor ARACIS de evaluare a calității cercetării la nivel de centru de cercetare

Direcții de cercetare

 • Mașini electrice, electronică de putere și acționări electrice
 • Vehicule electrice, hibride și electric-hibride destinate transportului integrat, inteligent și verde
 • Sisteme autonome și sisteme electrice încorporate
 • Sisteme de conversie a energiilor sigure, curate și eficiente

Colaborări

Interne:

 • Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
 • Universitatea "Politehnica" Timișoara
 • Universitatea "Politehnica" București
 • Universitatea din Craiova
 • S.C. LMS Brașov S.R.L.
 • S.C. PsiControl Mechatronics Râșnov S.R.L.
 • S.C. Emerson-Romania Cluj

Externe:

 • Universitatea Liberă Bruxelles, Belgia
 • Școala Superioară de Ingineri în Electronică și Electrotehnică Amiens, Franța
 • Universitatea de Tehnologie Belfort-Montbeliard, Franța
 • Institutul de Mașini Electrice RWTH Aachen, Germania
 • Universitatea din Miskolc, Ungaria
 • Universitatea din Debrecen, Ungaria
 • Universitatea "Pannonia" Veszprém, Ungaria
 • Psicontrol Ieper, Belgia
 • LMS Imagine, Franța
 • Maccon GmbH München, Germania