Prezentare | Domenii de cercetare | Membri | Infrastructura | Realizări | Noutăți și evenimente

Centru de Cercetări Aplicate în Inginerie Electrică pentru Dezvoltare Durabilă (CCAIEDD)

Infrastructura

SPAȚII ALOCATE STRUCTURII DE CERCETARE

Spațiu de laboratoare organizat pe laboratoare de:

 • mașini electrice clasice, Sala 7 (192 m2)
 • sisteme electromecanice, Sala 6 (87 m2)
 • CAD 1 (tehnică de calcul), Sala 9a (42 m2)
 • CAD 2 (tehnică de calcul), Sala 4 (48 m2 )
 • cercetare pentru doctoranzi, Sala 7a (45 m2).

În laboratoare sunt montate standuri experimentale cu transformatoare, mașini electrice de inducție, sincrone clasice, de curent continuu, cu magneți permanenți și speciale, etc.
Aceste standuri pot fi alimentate de la tablouri de forță care pot furniza tensiunile: de c.a. trifazată 380/220V, 50Hz; de c.a. trifazată variabilă între limitele 4ś600V, 50 Hz; de c.c. de 110V și 220V ; de c.c. variabilă între limitele 40ś400V.

ECHIPAMENTE

Standuri de lucru:

 • 3 standuri de laborator de mașini electrice (MCC/MI cu rotor în colivie și rotor bobinat) plus un dispozitiv de măsurare a cuplului
 • 2 standuri de laborator de mașini electrice (MCC/MI cu rotor in colivie/MS) de 1.5kW cu dispozitiv de măsurare cuplu dinamic și viteză
 • 2 standuri de laborator de mașini electrice(MCC/MS cu polii aparenții, și mașină sincrona cu magnet permanent în rotor), cu dispozitiv de măsurare cuplu dinamic si viteza
 • 1 stand de laborator de mașini electrice(MCC/MCC- excitație serie, derivație, mixtă)
 • 1 stand de laborator de mașini electrice(MCC/MS cu polii gheară și excitație cu magnet permanent).

Sistem de testare la vibrații: forța maxima (N): sinus/aleator/șoc: 2000/1000/4000; putere 2000VA; frecventa: DC-4kHz

Placi de achiziție specializate pentru măsurarea vibrațiilor și zgomotelor

Centru de prelucrare prin electroeroziune cu comandă numerică: Robofil 240SLP

Sisteme de măsură:

 • Ansamblu de măsură cu traductor de cuplu: Traductor de cuplu, unitate de bază 0130/03 AE F GR1, element de măsură interschimbabil 0130/03 AE 5, Mărime 1, 0130/03 AE 20, Mărime 1, 0130/03 AE 50, GR1, sistem de măsură standard 4000 F40004 (Dr. Steiger Mohilo & Co. GmbH
 • 2 analizoare portabile de rețele electrice Chauvin Arnoux - CA8332 (analizor trifazic de energie, cu set 3 traductoare mici tip clește MN93A)
 • Sistem de control al mișcării pe 4 Axe NI PCI-7344(cu posibilitatea configurării fiecărei axe pentru acționarea cu motor pas cu pas, respectiv cu servomotor de curent continuu, encoder în cuadratură și feedback analogic, driver MID-7654 pentru comanda motoarelor și servomotoarelor de mică putere (<=5A), NI motion software pentru Windows 2000/NT/XP/Me/9x)
 • Traductor incremental de poziție (Siemens)
 • Accelerometru de tipul 625B01
 • Generator de Funcții Hameg - HM 8131
 • Sursă Profesională Hameg - HM 7044
 • Microfon cu condensator de tipul 377A40 cu preamplificator de tipul 426A30
 • Sisteme de achiziții de date (National Instruments Inc.)
 • Sistem de dezvoltare cu DC Peak
 • 3 osciloscoape digitale portabile (Tektronix TD270, Metrix-3253-C și Metrix-OX 7104CK)
 • Peste 100 de aparate de măsură analogice clasice (ampermetre, voltmetre, wattmetre, frecvențmetre, truse trifazate, clești ampermetrici etc.)
 • Peste 20 de aparate de măsură noi și performante (8 Multimetre Profesional Metrawatt - METRAHIT29s cu traductori de curent și 2 traductori de temperatură, turometre digitale etc.).

Convertizoare de frecvență:

 • MICROMASTER Integrated MI220/3, 2,2 KW (Siemens) cu și fără filtru montat pe motor
 • ACS600 cu DTC, control direct al cuplului (ABB Industry Oy)
 • MICROMASTER (Siemens)
 • SIMOVERT MC (Siemens)
 • Redresor SIMOREG DC Master cu microprocesor pentru patru cadrane (Siemens)
 • Controler pentru motor cu reluctanță autocomutată (SRM) EMS-WX 35E (Ematron) cu motor SRM (EMS-VVX 160W, 250 rpm)
 • Motion Control Kit MCK2407 (Technosoft) bazat pe procesorul digital de semnale (DSP) TMS320F2407 (Texas Instruments)
 • Controlere logice programabile (PLC- Programmable Logic Controllers) de tipul SIMATIC S7 200, LOGO! (Siemens), S7-300 cu module de extensie și interfață Profibus, toate cu accesorii și softul adecvat
 • Sistem distribuit de control industrial FieldPoint Real-Time
 • Sistem de comunicații industriale fără fir (wireless) Pocket PC Sharp Zaurus SL500/Linux, cu accesorii.

Software:

 • LABView (achiziții de date, instrumentație virtuală, simulare), cu Report Generation Toolkit și Internet Toolkit
 • MATLAB/Simulink (mediu de calcul matematic și toolbox pentru implementarea simulărilor regimurilor dinamice)
 • MATLAB Suite (MATLAB + SIMULINK + Symbolic Math Toolbox) pentru 5 stații de lucru
 • MagNet 6.0 pentru 8 stații de lucru, cu solverele (programe de rezolvare) Magnetostatic, Time-Harmonic, Transient + Motion, toate destinate atât pentru problemele plan-paralele, cât și pentru cele axial-simetrice. Pachetul de programe este completat de programe destinate scrierii fișierelor de tip script, precum și parametrizării problemelor
 • FLUX 2D (versiunea 12), Licență permanentă (cu număr nelimitat de noduri) - pentru calculul magnetostatic, magnetodinamic, electrodinamic, fenomene tranzitorii, termic cuplare cu circuitele electrice, mișcare liniară) pentru PC. Aplicații suplimentare: Calcularea pierderilor în fier, cuplaj Simulink Flux
 • FLUX 3D (versiunea 12), Licență permanentă (cu număr nelimitat de noduri) - pentru calculul magnetostatic, magnetodinamic, electrodinamic, fenomene tranzitorii, cuplare cu circuitele electrice, mișcare liniară) pentru PC; JMAG 2D/3D (versiunea 8.4). Licență permanentă (cu număr nelimitat de noduri) - pentru calculul magnetostatic, magnetodinamic, electrodinamic, fenomene tranzitorii, termic, cuplaj cu PSIM, cuplare cu circuitele electrice, mișcare liniară, ) pentru PC
 • JMAG Designer 14 software pantru calcul de câmp magnetic 2D/3D.
 • Lab.Amesim, Virtual.Lab, Test.Lab. oferit de Siemens Industry Software (Leuven și Brașov)
 • EPLAN (versiunea 5.30 International, service pack 1) 8 licențe profesional + 2 licențe SC1. Program CAD general din domeniul proiectării instalațiilor electrice și de automatizări
 • SIMPLORER versiunea 4.2 (mediu de modelare și simulare) 8 licențe nelimitate, program destinat simulării sistemelor de electronică de putere și acționări electrice
 • STEP7-MicroWin 3.0 pentru familia de controlere logice programabile Micro S7-300
 • Software MicroWin3.0 S7-200 și software LOGO! pentru controlerele logice programabile.

Bază de documentare și informare proprie, în care se găsesc:

 • Reviste de specialitate din străinătate: IEEE Transactions on Industrial Electronics (SUA), IEEE Transactions on Power Electronics (SUA), IEEE Transactions on Energy Conversion (SUA), IEEE Transactions on Industrial Applications (SUA), Robotica (UK), Electric Machines and Power Systems (UK), Elektrische Bahnen (Germania), PCIM Europe Magazine (Germania), PCIM Magazine (SUA), Control Engineering Europe, AMD&C Magazine (SUA), R&D Magazine on Data Acquisition (SUA), Design News (SUA) EPE Journal (Belgia), etc.
 • Volumele unor prestigioase conferințe internaționale, ca IECON, PEMC, Electromotion, EPE, PCIM, ICEM, MELECON, etc.
 • Cărți și tratate apărute recent la noi și în străinătate din următoarele domenii: mașini electrice, acționări electrice, electronică de putere, automatică, calculatoare, etc.