Prezentare | Domenii de cercetare | Membri | Infrastructura | Realizări | Noutăți și evenimente

Centru de Cercetări Aplicate în Inginerie Electrică pentru Dezvoltare Durabilă (CCAIEDD)

Domenii de cercetare

Principalele teme de cercetare

  • Mașini și acționări electrice pentru aplicații cu performanțe energetice din domeniul industrial, auto și al resurselor regenerabile
  • Proiectare asistată de calculator a sistemelor electromecanice
  • Comanda și controlul sistemelor electromecanice
  • Monitorizarea și diagnoza mașinilor electrice

Teme de cercetare previzionate:

  • Extinderea gamei de aplicații abordate în domeniul transportului și energiei
  • Dezvoltarea unor sisteme moderne de monitorizare și diagnoză pentru aplicații de conversie a energiei