Dezvoltarea unor produse şi tehnologii inovative destinate transporturilor şi producţiei de automobile vizează, ca elemente esenţiale, creşterea eficienţei energetice, respectiv reducerea efectelor poluante. Exigentele consumatorilor au determinat orientarea producatorilor spre produse ieftine, fiabile, cu consum energetic redus, cat mai usor de manevrat si controlat, sigure, tolerante la defecte, orientate pe aplicatie, pentru: reducerea consumului de combustibil fosil; cresterea manevrabilitatii automobilului; sporirea confortului si a sigurantei pasagerilor. Aceste două elemente directoare, coroborate cu sporirea confortului şi siguranţei pasagerilor, au dus la utilizarea pe scară largă a sistemelor de actionare electrice în echipamentul auto. Automobilele momentului sunt echipate cu un număr de peste 30 de maşini electrice, pentru asistarea sau acţionarea sistemelor de direcţie, a cutiei de viteze, instalaţiei de climatizare, acţionarea ferestrelor, etc. Pe lângă acestea, creşterea puterii necesare la nivelul automobilului viitorului a determinat orientarea spre utilizarea unor surse de tensiune de 42 Vcc, ceea ce presupune o intensificare a cercetării în domeniul maşinilor, aparatelor şi acţionărilor electrice destinate acestuia în vederea compatibilizării cu acest nou sistem de alimentare (topologii, materiale, metode de comandă şi control, etc).

Do meniul prioritar vizat este Domeniul prioritar 7 (Materiale, procese si produse inovative), Directia de cercetare 7.5 (Produse si tehnologii inovative transporturilor si productiei de automobile), tematica de cercetare 4 (Produse si tehnologii destinate productiei de automobile).

Proiectul isi propune modernizarea, consolidarea şi extinderea infrastructurii unor laboratoare din cadrul Centrului de excelenţă în maşini şi acţionări electrice al Universităţii Tehnice Cluj-Napoca prin dezvoltarea unei platforme de rapid prototyping, testare, monitorizare şi diagnoză în maşini, aparate şi acţionări electrice, cu două componente principale (experimentală şi de informare-documentare) în vederea analizei, proiectării, dezvoltării şi testării de maşini, echipamente şi acţionări electrice destinate în primul rând industriei auto. Cele patru module abordate în vederea modernizării, consolidării şi extinderii sunt:

•  Modul 1: rapid prototyping in maşini şi aparate electrice, care va asigura realizarea prototipurilor maşinilor şi aparatelor electrice dezvoltate în cadrul activităţii de cercetare;

•  Modul 2: testare la vibraţii şi zgomote şi analiză termică a maşinilor, aparatelor şi acţionărilor electrice;

•  Modul 3: testare a compatibilităţii electromagnetice a maşinilor, aparatelor şi acţionărilor electrice;

•  Modul 4: monitorizare şi diagnoză a maşinilor, aparatelor şi acţionărilor electrice.

Proiectul va asigura atât modernizarea, consolidarea şi extinderea bazei experimentale a celor 4 module, cât şi dezvoltarea unui portal specializat, capabil să asigure extinderea sistemelor şi serviciilor informaţionale pe suport internet, cu efecte pozitive în direcţia creşterii gradului de utilizare a infrastructurii publice de cercetare .