SZABÓ Loránd's website

Professor, Technical University of Cluj-Napoca
Department of Electrical Machines and Drives


SUCCESSFUL Ph.D. STUDENTS - SZABÓ Loránd

 

Mircea RUBA: Design and Study of a Modular Switched Reluctance Machine, 2010 ( download ). Summary in Romanian: Proiectarea şi studierea unei maşini cu reluctanţă variabilă autocomutată de construcţie modulară (download ).

Virgil-Constantin CHINDRIŞ: Study on A Fault-Tolerant Electrical System Controlled by a Bio Inspired Architecture - Studiul unui sistem electric tolerant la defecte comandat cu o arhitectură bioinspirată, 2012

Ioana BENŢIA: Contribution to The Study of the Rotary-Linear Switched Reluctance Motors, 2012

Rareş-Aurelian TEREC: Development of a Fault Tolerant Control System for Switched Reluctance Motors, 2012

Ciprian HARLIȘCA: Contributions to the Fault Detection in Induction Machines, 2014

Tiberiu RUSU: Design, Analysis and Implementation of Low Noise Switched Reluctance Motor Based Drive Systems for Automotive Applications, 2017