Prezentare | Domenii de cercetare | Membri | Infrastructura | Realizări | Noutăți și evenimente

Centru de Cercetări Aplicate în Inginerie Electrică pentru Dezvoltare Durabilă (CCAIEDD)

Contact

Persoana de contact: prof.dr.ing. Loránd SZABÓ

Adresa: 400489 Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 2

Adresa de corespondență: 400114, Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28

Telefon: 0264-401-827

Fax: 0264-593-117

e-mail: