Comanda avansată la distanţă,
monitorizarea şi diagnoza actuatoarelor electromecanice
liniare şi rotative utilizate în sisteme industriale automatizate

 

 

Ipari automatizálási rendszerekben
alkalmazott forgó és lineáris elektromechanikus aktuátorok fejlett
irányítási, állapot-felügyeleti és diagnosztikai módszereinek kutatása

 

 

Advanced remote control, condition
monitoring and diagnosis of rotational and linear electromechanical
actuators used in automated industrial systems